INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

A JOAN CAÑELLAS GATELL li hem sol·licitat que ens comuniqués algunes de les seves dades personals per poder donar curs a la relació que mantenim ambdues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: JOAN CAÑELLAS GATELL
CIF:39840851K
Adreça: C/ HOSPITAL 32
43470 LA SELVA DEL CAMP – TARRAGONA
Persona de contacte:JOAN CAÑELLAS GATELL
Telèfon:977269065
Correu electrònic:info@masdeserra.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A JOAN CAÑELLAS GATELL tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de millorar i facilitar aquesta relació i la seva pròpia gestió, és possible que generem amb les seves dades algun tipus de perfil que es consideri convenient per a la citada finalitat. En cap cas es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Per quant temps conservarem les seves dades?

JOAN CAÑELLAS GATELL conservarà les seves dades mentre es mantingui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Un cop aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre hi hagin obligacions legals que ens obliguin a això. Un cop prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són: – El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. – El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Només cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l’apartat anterior. No existeix cap altre tipus de cessió de dades ni tan sols a efectes de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona teniu dret a obtenir confirmació sobre si a JOAN CAÑELLAS GATELL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. JOAN CAÑELLAS GATELL deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. La sol·licitud d’exercici de drets ha d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a JOAN CAÑELLAS GATELL ens les ha proporcionat vostè lliurement i provenen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al manteniment normal d’una comunicació fluida entre ambdues parts. Les categories de dades que es tracten són:

Identificatius:

  • Nom i Cognoms.
  • Adreça postal.
  • DNI/NIF/CIF
  • Telèfons.
  • Adreça de correu electrònic.
  • Signatura.

Dades bancàries:

Totes les necessàries per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com número de compte bancari, targetes de crèdit/ dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

  • No es tracten categories especials.

Altres tipus de dades:

  • No es tracten altres tipus de dades.